Wijąca się cięcia

Uwagi dotyczące szablonu Przewodnik:

 

a. umieścić w szablonie Przewodnik po zewnętrznej stronie MEGABOND,

do pracy routingu za pomocą szablonu przewodnik.

b. usunąć cząstki przytrzaśnięty między szablonu i

MEGABOND powierzchnię, aby zapobiec wgniecenia i zadrapania.