cięcia filmu

Różne rodzaje cięcia filmów mają zastosowanie do MEGABOND

powierzchni. Jeśli masz zamiar złożyć zastosowanie panelu MEGABOND po u

film, film może zmienić kolor o zagięty róg. Potwierdzić

wstępne wyniki badań.