illutration dla technologii budowlane aluminiowe kompozytowe Panel

illutration dla technologii budowlane aluminiowe kompozytowe Panel

Proszę instalacji według strzałek dirction.

Aby uniknąć różnica kolorów, każdy panel jest drukowany przez "Numer partii", proszę wybrać panele z tym samym numerem partii podczas ich instalowania na tej samej ścianie. Membrana zabezpieczająca panele ścienne zewnętrzne zawiera element anty-UV, więc bardziej nadają się na zewnątrz. Ale panele ścienne wewnętrzne powinny być stosowane wewnątrz pomieszczeń w celu uniknięcia strat z zewnątrz.


Należy pamiętać, że użytkownicy instalują budowy w terminie 45 dni rozdzierania folii, aby nie zaszkodzić.

project (foreign).jpg