Normalny materiał rdzenia lub nieprzerwany rdzeń aluminiowego panelu kompozytowego

Normalny materiał rdzenia lub nieprzerwany rdzeń aluminiowego panelu kompozytowego


Nasz normalny materiał rdzenia charakteryzuje się dobrą elastycznością, nadaje się do rowkowania i gięcia. Narożnik o kącie 90 stopni nie będzie łatwo łamany. Co więcej, panel do użytku zewnętrznego i instalacji gięcia, upewnij się, że grubość aluminium musi wynosić 0,3 mm lub więcej.


Jednokierunkowy, nieprzerwany materiał rdzenia oznacza, że kiedy zginamy panel w jednym kierunku (poziomym lub pionowym), nie będzie on łatwo łamał się w żadnym kierunku.

Grooving guid.jpg