Powłoki antykorozyjne

Zastosować rdzy hamowanie pomaluj wszystkie spawane punktów, w tym do tyłu i krawędzi. Farby i

Grubość powłoki muszą być zgodne z projektu standardowego.