Rozładunku

Zwolnić MEGABOND paneli na dachu, na każdym piętrze lub odpowiednie miejsca na stronie. Rozładowane panele na każdym piętrze będą tylko te, które są wymagane dla odpowiednich podłogi. Mocowania płyt wraz z liny i arkusz pokrywający dla ochrony.