Szczegóły testu powłoki ACP

Płyta aluminiowa - test powłoki

Połysk

Grubość folii

Przyczepność

Twardość ołówka

Odporność na wyboczenie

Elastyczność (kolano T)

Puchar nagły

Zadraśnięcie

Odporny na wstrząsy

Test kredowy

Odporność na błoto

Odporny na detergenty

Odporność chemiczna

Odporność na piasek opadający

Mgła solna

100% odporność na wilgoć

Wietrzenie - starzenie się lamp ksenonowych

Starzenie lampy węglowej

Odporność na SOz