Wytrzymałość aluminium i metody zwiększania wytrzymałości

Wytrzymałość aluminium i metody zwiększania wytrzymałości

Ważną właściwością materiału jest zdolność wytrzymywania przyłożonego naprężenia aż do jego zerwania. Nazywa się to „siłą”. Określa, czy materiał może być użyty do określonych zastosowań. Im większa siła, tym mocniejszy materiał.

Oczywiście wytrzymałość różni się w zależności od materiału, ale zależy również od rodzaju i czasu trwania naprężenia, a także od temperatury. Rozróżnia się różne rodzaje wytrzymałości - zginanie, zmęczenie, ściskanie, skręcanie lub rozciąganie - w zależności od rodzaju zastosowanego naprężenia. Najważniejsza jest wytrzymałość na rozciąganie; określa się go za pomocą maszyny do badania wytrzymałości na rozciąganie i jest to maksymalne naprężenie rozciągające (wyrażone w niutonach na mm2), które badany element może wytrzymać bez uszkodzenia.

Większość czystych metali ma stosunkowo niską wytrzymałość. Jednak stopowanie, obróbka metali lub obróbka cieplna prowadzą do wzrostu wytrzymałości. Tak więc wytrzymałość na rozciąganie niestopowego aluminium wynosi około 100 N / mm2, ale w przypadku stopu z miedzią i magnezem może wynosić około 500 N / mm2