Montaż aluminiowego panelu kompozytowego

Rozkład poziomych i pionowych kilów aluminiowej ściany osłonowej jest równomierny z połączeniem aluminiowej płyty, a środkowa linia kilu powinna być wyrównana z linią środkową kleju. Podczas obróbki płyty aluminiowej wokół niej będzie fałda około 20 mm. Następnie pociągnij nit ze stopu aluminium na kołnierzu. Podczas instalacji przymocuj kod narożny do stępki za pomocą śrub. Montaż ściany osłonowej z aluminiowego panelu jest stosunkowo prosty.

installation accessoriess picture.JPG