Rozwój siły roboczej w branży budowlanej

Aby promować organizację i specjalizację pracowników, usprawnić system szkolenia umiejętności i identyfikacji, usprawnić mechanizm ochrony praw i interesów. Reforma pracowników budowlanych zachęca przedsiębiorstwa budowlane do kultywowania i przyjmowania pewnej liczby osób prowadzących działalność na własny rachunek.
Wspieraj zespół pracowników w zakładaniu stolarki, elektryka, kamienia, produkcji stali i innych profesjonalnych przedsiębiorstw, aby zachęcić istniejące profesjonalne przedsiębiorstwa do wykonywania specjalnej pracy.
Wdrożenie rzeczywistego zarządzania pracownikami budowlanymi, podstawowe założenie krajowej platformy informacyjnej usługi zarządzania pracownikami budowlanymi.
Zwalczanie zaległości w pełnym wdrażaniu systemu umów o pracę pracowników budowlanych;
Zwiększenie tłumienia zaległości płacowych;
Energicznie zachęcaj jednostkę budowlaną do uczestnictwa w ubezpieczeniu od wypadków przy pracy.