Popraw poziom inżynierii jakości i bezpieczeństwa

Ściśle realizować odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo inżynierii, poprawić poziom nadzoru jakości, wzmocnić nadzór bezpieczeństwa konstrukcji, promować standaryzację konstrukcji inżynierskich. Jakość i bezpieczeństwo inżynieryjne ściśle wdrażają pisemne zobowiązania dotyczące jakości projektu przez całe życie, system trwałych znaków, pliki informacji o jakości i inne systemy.
Zwiększ karę w kwalifikacji przedsiębiorstwa, kwalifikacjach personelu, ograniczeniach zatrudnienia i innych aspektach, zwiększ odpowiedzialność.
Zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji w celu przyspieszenia systemu informacji o nadzorze nad bezpieczeństwem konstrukcji, poprzez technologię informatyczną w celu lepszego zarządzania bezpieczeństwem produkcji