W 2018 roku polityka wspiera przemysł budowlany, nowe możliwości BIM

Reforma sposobu nadzoru kontraktowego, dostosowanie i optymalizacja struktury przemysłowej, poprawa jakości rozwoju usług doradztwa technicznego. Reforma umowy w celu zawężenia i ścisłego zdefiniowania zakresu projektów budowlanych, które muszą być przedmiotem przetargu, w celu złagodzenia odpowiednich standardów skali.
Prywatna inwestycja w projekty budownictwa mieszkaniowego, próba jednostki budowlanej w celu ustalenia umowy.
Uprość procedury licytacji, promuj cały proces licytacji i transakcji licytacji elektronicznej.
Wdrożenie ceny minimalnej na podstawie gwarancji wydajności w celu ograniczenia złośliwego zachowania przy licytowaniu w niskiej cenie.
Dostosuj i zoptymalizuj strukturę przemysłową, aby zachęcić do profesjonalnego podwykonawstwa w oparciu o wiedzę techniczną, integrację produkcji i montażu, typy procesów oraz promować rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw w oparciu o profesjonalne możliwości