Trudno jest odkleić naklejkę ochronną na aluminiowe płyty elewacyjne

naklejka ochronna jest trudna do zerwania w przypadku blach aluminiowych

  1. Powinieneś odkleić naklejkę w ciągu 30 dni po zakończeniu instalacji

  2. poproś dostawcę o zwiększenie grubości naklejki